УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ


Всяко лице, което получи достъп до уеб-сайта на МОДНО АТЕЛИЕ ЗИГРИТИ (ZIGRITTI.COM) в worldwide web (www.zigritti.com), се съгласява със следното:

Използване на уеб-сайта на ZIGRITTI.COM

Цялото съдържание на уеб-сайта на ZIGRITTI.COM е предмет на авторско право със всички запазени права. Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или части от уеб-сайта на ZIGRITTI.COM при условие, че не премахвате бележките за авторско право или други такива, свързани със собствеността. Зареждането или копирането по друг начин от уеб-сайта на ZIGRITTI.COM не ви дава никакво право на собственост върху която и да е програма или материал. Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да изменяте, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел уеб-сайта на ZIGRITTI.COM без предварително писмено разрешение на ZIGRITTI.COM.

Без предложения

Нищо в уеб-сайта на ZIGRITTI.COM не може да се счита за съвет, предложение или препоръка за придобиване или разпореждане с каквато и да е дреха или модел.

Без обвързаност

Тъй като ZIGRITTI.COM полага разумни усилия да събере информация от източници, за които счита, че са достоверни, ZIGRITTI.COM не заявявя, че информацията или мненията, съдържащи се в нейния уеб-сайт, са точни, достоверни или пълни. Информацията и мненията, съдържаща се в уеб-сайта, се предоставят от ZIGRITTI.COM само за лично ползване и с цел информиране и подлежат на промяна без предизвестие. Нищо в уеб-сайта на ZIGRITTI.COM не може да се счита за даване на модни, практически или други съвети или да се разчита при вземането на решения за избор на дреха, модел или тоалет. Вие трябва да получите съответстващ и конкретен професионален съвет, преди да вземете каквото и да е решение.

Без гаранции

Информацията и мненията, съдържащи се в уеб-сайта на ZIGRITTI.COM, се предоставят без гаранции от какъвто и да е вид, както точно изрични, така и подразбиращи се.

Ограничения на отговорността

При никакви обстоятелства, включително (без ограничения) небрежност, ZIGRITTI.COM не носи отговорност за каквито и да е загуби или вреди, включително (без ограничения) всякакви преки, непреки или последващи вреди, дори ако е изрично уведомена за възможността от възникването на такива вреди, произтичащи от или във връзка с достъпа до, използването, действието, разглеждането или свързването към други уеб-сайтове чрез уеб-сайта на ZIGRITTI.COM.

Свързани уеб-сайтове

Когато получите достъп до други страници чрез уеб-сайта на ZIGRITTI.COM, Вие можете да излезете от уеб-сайта на ZIGRITTI.COM. ZIGRITTI.COM не е правила преглед на който и да е уеб-сайт, свързан с уеб-сайта на ZIGRITTI.COM, и не потвърждава или поема никаква отговорност за съдържанието на такъв уеб-сайт, както и за продуктите, услугите или други такива, предлагани чрез такъв уеб-сайт.

Местни законови ограничения

Уеб-сайтът на ZIGRITTI.COM не е насочен към никое лице, под чиято и да е юрисдикция, при която (по причина на националността, местонахождението на това лице и други подобни) излъчването или достъпът до уеб-сайта на ZIGRITTI.COM са забранени. Лицата, към които се прилага подобна забрана, не трябва да осъществяват достъп до уеб-сайта на ZIGRITTI.COM.www.Zigritti.Com © 2009 | НАЧАЛО | ГАЛЕРИЯ | ЦЕНИ | КЛИЕНТИ | КОНТАКТИ | УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ | ЛИНКОВЕ

Created by Chapy